Hasan Özen
Hasan Özen
21 Aralık 2019 Cumartesi 17:27
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hangi Yükümlülükleri Getirmektedir?

Erdal Yılmaz konu hakkında yaptığı açıklamada,"Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma ve kişisel verileri işleyen kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleme amacı güden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u ve ilgili Yönetmelik hükümleri düzenlenmiş bulunmaktadır.  Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin getirdiği hak ve yükümlüklerden bir kısmı şöyledir. ; 
1-    Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. , 6.  ve 8. maddeleri  ile getirilen düzenlemeler gereği kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılması yasaktır. Bu  kuralın istisnaları yine kanun 5 ve 6. Maddelerinde sayılmak suretiyle belirtilmiştir.
2-    Kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. 
3-    Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenen kişiyi veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi aydınlatmakla yükümlüdür . Kanunun 18. maddesi ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 TL’sinden 100.000 TL’sine kadar idari para cezası verileceği belirtilmiştir. 
4-    Veri sorumlusu, kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla , kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini de önlemekle yükümlü kılınmıştır. Veri sorumlusu bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine, güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Kanunun 18. maddesi ile veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 TL’sinden 1.000.000 TL’sine kadar idari para cezası verileceği belirtilmiştir. 
5-    Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uygulaması ile ilgili taleplerini veri sorumlusuna iletmeleri halinde, veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırması gerekmektedir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde kişisel verisi işlenen kişi veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunabilecektir. Şikayet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda ihlalin varlığının anlaşılması halinde kurul tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç 30 gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Kanunun 18. maddesi ile kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 TL’sinden 1.000.000 TL’sine kadar idari para cezası verileceği belirtilmiştir. 
6-    Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce veri sorumluları siciline kaydolmak zorundadır. Kanunun 18. maddesi ile veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 TL’sinden 1.000.000 TL’sine kadar idari para cezası verileceği belirtilmiştir. Sicile ilişkin işlemler veri sorumluları tarafından VERBİS üzerinden gerçekleştirilecektir. Ayrıca sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları Kişisel Veri Envanteri ve Kişisel Veri İşleme Envanterine uygun olarak Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası hazırlamakla yükümlüdürler. 
7-    Türk Ceza Kanununun 135/1. maddesi ile hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceği, TCK’nun 138/1. maddesi ile kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlenmiştir. " dedi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol