Hasan Özen
Hasan Özen
05 Temmuz 2018 Perşembe 17:47
Maaşını Alamayan İşçi Ne Yapmalı?

Maaşını Alamayan İşçi Ne Yapmalı?

Ücretin gününde ödenmemesi
 
 İŞ KANUNU MADDE 34. - Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
 
Aksi takdirde çalışan, iş akdini haklı sebeple derhal feshedip işi bırakabilir ve kıdem tazminatlarını işverenden isteyebilir. Ancak bu işlemi noterden yapmasında fayda var. Bunun için işverene, “… Filan ay ücretimi filan güne kadar ödemediğiniz için iş akdimi feshettiğimden bundan böyle işe gelmeyeceğimi bildirir, kıdem tazminatım ile diğer alacaklarımı bu tebligatı aldığınız günden itibaren en geç 7 gün içinde adresime veya banka hesabıma yatırmadığınız takdirde yasal yollara başvuracağımı bildiririm.” şeklinde bir yazı göndermeniz gerekir.
İHBARNAME VE İHTARNAME
KEŞİDE EDEN (İŞÇİ) :
ADRESİ :
MUHATAP (İŞVEREN) :
ADRESİ :
KONU : 4857 Sayılı Kanunun 24/2-e bendi gereğince iş akdinin feshi ve bu fesih neticesinde iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarımın tarafıma ödenmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR :
…/…../……. Tarihinden itibaren maaşımı ve satış neticesinde hakkettiğim primleri alamamaktayım. 4857 Sayılı kanunun 24/2-e maddesi gereğince, maaş ve hakkettiğim primlerimi ödemeyen işverenin, iyiniyet ve ahlak kurallarına aykırı davranmasından ötürü iş akdimi feshediyorum.
İş akdimin feshi sonucu doğmuş olan kıdem tazminatı alacağımı , maaş ve prim alacağımı, yıllık izin ücreti alacağımı, bayram tatili, genel tatil ve hafta tatili ücreti alacağımı, fazla mesai ücreti alacağımı ,sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımı 3 gün içinde tarafıma ödemenizi, aksi halde ise alacaklarımın tahsili için yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim.
Keşideci (İşçi)
Sayın Noter ;
Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının muhataplara APS tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederim.Saygılarımla
 
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi E:2008/31534 K:2010/18798 T:15.06.2010
 
ÖZET:
 
İşçinin hak kazandığı ücretlerinin ödenmemiş olması işçiye haklı fesih imkanı verir.Böyle fesih de işçi kıdem tazminatına hak kazanır.Ücret kavramının içine ikramiye,prim,yakacak,giyim yardımı,sosyal paketler,fazla mesai,hafta tatil,genel tatil gibi ödemelerde  geniş anlamda ücret olarak kabul edilmelidir.Sigorta primlerinin yatırılmaması,eksik bildirilmesi işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir.Fazla çalışma ,genel tatil ve hafta tatili ücretleri için en yüksek mevduat faizi verilmelidir.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol