Hasan Özen
Hasan Özen
21 Kasım 2019 Perşembe 20:28
KARAMAN İŞKUR,İNSAN KAYNAKLARI PLATFORMU VE İŞ KULÜBÜ TANITIM FAALİYETLERİNE HIZ VERDİ

İŞKUR’da 21.11.2019 tarihinde yapılan toplantıyaİlimizin lokomotif sektörü olanGıda sektörünün öncü kuruluşları;Anı Bisküvi, Azra Bisküvi, Bifa Bisküvi, Bs Bizim Servis  Danışmanlık, Duru Bulgur, Golda Gıda ,Hazal Bisküvi , Helvahane Gıda, Modern Çikolata, Saray Bisküvi,  Şimşek Bisküvi, Döhler Gıda, Simurgfood Gıda,  Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri İnsan Kaynakları Müdürleri ile İŞKUR İl Müdürlüğü Yönetici ve İlgili personeli katıldı. Toplantının hemen başında İŞKUR İl Müdür V. Şevket SARIKAYA bu toplantıların devamının geleceğini ifade ederek, kendilerini tanıttı.Sarıkaya 23 yıllık idareci olduğunu, bunun 15 yılının Türk Telekom da İnsan Kaynakları Müdürü olarak, bunun da 5 yılının özel sektör statüsünde geçtiğini, 7 yıldır da İŞKUR İl Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüğünü ifade ederek birikim ve tecrübesini sahaya yansıtmayı hedeflediğini ifade etti.
Sarıkaya: “Biz hem halkımızın hem de İşverenlerin yanında olacağız.İşe en uygun işçimizi işverenlerimize takdim etmenin çabası ve gayretiyle hem işçilerimizi hem de işverenlerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutarak kalıcı bir istihdam oluşturmaya çalışacağız. Personelimiz saha tecrübesine sahip olup, İŞKUR İl Müdürlüğü hizmetlerimize yapıcı bir yaklaşımla devam edeceğiz. Özellikle İşbaşı Eğitim Programlarıyla,son üç aydaki istihdam artışımızve sahadakietki oranlarımızla, kendimizi ortaya koyduk. Kurumumuzca yürütülen İnsan Kaynakları Platformu ve İş Kulübü faaliyetleri ile de etkin ve nitelikli faaliyetlerimizi arttıracağız,bu çerçevede farklı sektörlerle bu toplantıların devam edeceğini” belirtti.
 Toplantıda İŞKUR faaliyet ve programları, İstihdam teşviklerive sahada karşılaşılan sorunlarla hakkında, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantıya katılan İK Uzmanları, Bu şekilde bir toplantının ilk kez yapılıyor olmasından çok memnun olduklarını ve karşılıklı yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin, iş hayatına olumlu katkılar sunacağını ifade etti.


KARAMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM HİZMETLERİ BİLGİ NOTU

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu deneyimli ve nitelikli işgücü açığını gidermek, insan kaynakları havuzuna nitelikli işgücü sağlamak amacıyla, İŞKUR tarafından yürütülen “İşbaşı Eğitim Programlarıyla” hem iş arayan vatandaşlarımıza mesleki tecrübe kazandırılmakta hem de işverenlerimize büyük bir destek sağlanmaktadır.

Bu kapsamda;
    15 yaşını doldurmuş, 
    Son 1 ayda çalışmamış,
    İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin,

İşbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır. 
Bilişim ve İmalat Sektörlerinde 6 Ay,
Geleceğin Meslekleri ve Muhabirlik Mesleklerinde 9 Ay,
Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise ilgili mevzuatta ve Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda belirlenen sürelerde, 
Diğer Sektörlerde 3 Ay,
Sürelerde İşbaşı Eğitim Programı düzenlenebilecektir. Program sonrasında işverenlerin bu kişilerin en az %50’ sini 60 günden az olmamak şartıyla Program Süresi Kadar istihdam etmesi gerekecektir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

    Katılımcı zaruri gideri (Günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL)
    Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85,00 TL zaruri gider ödenecektir.
    Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacaktır.
    İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
    Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleride Kurumumuz tarafından ödenecektir. 

En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenen program kapsamında, 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1 kişi, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının %10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunmaktadır.
İşverenler katılımcıların %50’ sini istihdam etme taahhüdü vermeleri halinde katılımcı kontenjanı %10’ dan % 30 a kadar çıkarılabilmektedir.
İşbaşı Eğitim Programları sürekli olarak iş arayan ve işverenlerimize daha fazla fayda sağlayacak şekilde geliştirilmektedir. 


GELECEĞİN MESLEKLERİNDE İEP

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının uygulanmasına yönelik “Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge” 03.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
İlaveten “Geleceğin Mesleklerinde” (Siber Güvenlik, Bulut Bilişim, Kodlama, Yazılım vb.) düzenlenecek işbaşı eğitim programlarında, Yönetim Kurulu kararıyla 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle başlamak üzere; 
    18-29 yaş arası gençlere 9 ay süre ile 
    Günlük 85,00 TL zaruri gider ödenmesi mümkün hale gelmiştir. 
En az 2 sigortalı çalışanı olan; Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren işyerleri, Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Merkezleri, Tasarım Merkezleri;
En az 20 sigortalı çalışanı olan; Bilgi ve İletişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri;
Söz konusu destekten faydalanabilecektir. 


KREŞ DESTEĞİ
14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İstihdam Şûrası’nda kamuoyuna;
Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına
İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara,
Bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için kurs/program süresince 
Aylık 400,00 TL’lik bakım desteği sağlanacağı duyurulmuş ve 02.05.2018 tarihinde genelgesi yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İş’ te Anne Projesi
İş’te Anne Projesi kapsamında; Kurumumuza şahsen başvuran ya da Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından kurumumuza yönlendirilen ve İş’te Anne Biriminde görevli personel tarafından görüşmesi tamamlanan;
0-15 yaş arasında çocuğu bulunan Annelere;
İşbaşı Eğitim Programı veya Mesleki Eğitim Kurslarından yararlandıkları süre boyunca;
Günlük 80,00 TL zaruri gider ödemesi yapılacaktır.
Kişilerin İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde İşbaşı Eğitim Programına ya da Sanayi sektöründe Mesleki Eğitim Kurslarına katılmaları ve Kreş desteğinde belirtilen şartları da taşımaları kaydıyla kurs/program süresinde ilaveten 400 TL Kreş desteği de sağlanabilecektir.

MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ (MEGİP) 
Kurumumuz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. 
Bu kapsamda;
15 yaşını doldurmuş, 
İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin,
MEGİP projesine alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır. 
MEB veya üniversite tarafından onaylı eğitim programları (Modül Program) süresince, 
Teorik ve uygulamalı olarak,
Yüz altmış fiili günü geçmeyecek şekilde,
MEGİP düzenlenebilecektir. Program sonrasında işverenlerin bu kişilerin en az %50’ sini 120 günden az olmayacak şekilde en az Modül Program süresi kadar istihdam etmesi gerekecektir.
Kişilere günlük 77,70 TL cep harçlığı, 
Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı primleri
Eğitici Giderleri
Temrin Giderleri, 
Kurumumuz tarafından ödenecektir. 
İşverenler çalışan sayılarının %50’ sine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir. 
100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.
Bir meslekte en az beş kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir. 
Eğitim planında teorik eğitim öngörülmeyen mesleklerde bu Genelge kapsamında mesleki eğitim düzenlenmeyecektir.
Mesleki eğitimlerin günlük en az beş en fazla sekiz ve haftada altı günü geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat olması gerekmektedir

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 7103 sayılı kanun ile çıkan ve 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanacaktır. Bu bağlamda;
İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla Sigortalı olmayan, 
İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin,
İşverenler tarafından;
1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilmeleri,
İşverenin bir önceki takvim yılına ilişkin sigortalı çalışan sayısı ortalamasına ilave olarak çalıştırılmaları, 
Halinde;
İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL) 
Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)
2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 
18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 
18 yaşından büyük kadın veya 
Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda 
Söz konusu destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

Engelli İstihdamı Teşviki
Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (524,47 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir.


İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA YÖNELİK TEŞVİK

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (857,06 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 
İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 TL ila 3.933,54 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Faydalanma şartları
- Kişinin son 6 aydır işsiz olması 
- Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
- Özel sektör işvereni olması
Faydalanma süresi
- 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
- 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
- 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
- Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay, süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir. 
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
Kurumumuz İŞKUR’ un sunmuş olduğu tüm projeler ve desteklerinden yararlanmak için kendinize en yakın İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğüyle ve İş ve Meslek Danışmanınızla irtibata geçmeniz yeterlidir. 
Türkiye İş Kurumu Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü


 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol